САМОТНОТО ДЪРВО…

Станислав Ли

превод: Георги Ангелов

***

самотното дърво
от удар на мълния
загинало
в оризовото поле
на баща ми

почернява

——————————

***

На умиращия ми дядо
показвах фокус
с кибритени клечки,
наивно смятайки,
че го отвличам
от мисълта
за смъртта…

——————————

***

В този свят,
където хората се делят
на богати и бедни,
на късметлии и не толкова,
съм самотен, както и преди.