НА ПЕЙО ЯВОРОВ

Едвард Милитонян

превод: Надя Попова

Едничък ти чу песента арменска,
чу на арменците-изгнаници
онази песен,
долитаща от схлупените им землянки,
където по скованите набързо маси
те блъскаха с юмруците си тежки,
и пиеха,
и плачеха,
и пееха през сълзи,
загубили семейство и родина.
То беше обща мъка по избитите,
то беше вопъл общ на оцелелите.
Ти каза: чуйте тази чужда болка -
нали в страданието чужди няма.