БОРИС ВАСИЛЕВ В ПЕРИОДИКАТА

подготвил: Георги Ангелов

Борис Василев - Биобиблиография

Публикации

сп. „Детски живот”:

1. Умният козар - кн. 5/ 1933-1934

2. Паливановата могила - кн. 6/ 1933-1934

3. Справедливата награда - кн. 7/ 1933-1934

4. Простена лъжа - кн. 2/ 1934-1935

5. Хамалин и везир - кн. 5/ 1934-1935

6. И нека бъде според нейната вяра - кн. 7/ 1934-1935

7. Братска любов - кн. 8./ 1934-1935

8. Първото чудо - кн. 3/ 1935-1936

9. Силвектари - кн. 4/ 1935-1936

10. Сечковците - стихотворение - кн. 4/ 1935-1936

11. Майка - кн. 6./ 1935-1936

12. Възкресение - кн. 7./ 1935-1936

13. Истински приятел - кн. 4./ 1936-1937

14. Предпролет - кн. 5/ 1936-1937

15. Мъдрият избор - кн. 8./ 1937-1938

16. Баща и син - кн. 5./ 1939-1940

17. Чудно момче - кн. 2./ 1940-1941

в. „Славейче”:

1. Памучни сърца - г. 3, бр. 6, януари 1939 г.

2. Какичко, носиш ли? - бр. 3./ 1938-1939

3. Майчинска жажда - бр. 8./ 1937-1938

4. Коледни гости - бр. 4-5./ 1937-1938

5. Чудната среща - бр. 1-3./ 1937-1938

6. Мъдрият овчар - бр. 7./ 1936-1937

сп. „Православно християнче”:

1. Братска обич - кн. 3/ 1937-1938

сп. „Детска радост”:

1. Дядовите сурвакари - кн. 4./ 1935-1936

2. Чудна дружба - кн. 3./ 1937-1938

3. Срещу Коледа - кн. 3./ 1938-1939

4. Малкото коледарче - кн. 3./ 1939-1940

5. Дрипльо - кн. 1./ 1940-1941

6. Новият водач - кн. 3./ 1940-1941

7. Хлябът на баба Васа - кн. 7./ 1940-1941

8. Отмяна - кн. 1./ 1941-1942

сп. „Венец”:

1. Мечо - кн. 7./ април 1936 г.

2. Бъдни вечер - стихотворение - кн. 3./ 1936