ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РОЗАТА И ЛЮБОВТА“

Дружеството на българските писатели -  Карлово и

Съюза на българските писатели

организират

Литературен конкурс за  лирична  творба на тема:

„Розата и Любовта”

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РОЗАТА И ЛЮБОВТА“

Дружеството на българските писатели - Карлово и
Съюза на българските писатели

организират

Литературен конкурс за лирична творба на тема:

„Розата и Любовта”

Анонимността при журирането е гарантирана. Стиховете не трябва да бъдат публикувани до присъждането на наградите. Отличените произведения ще бъдат публикувани на страниците на вестник „Словото днес” и електронно списание „Литературен свят”.
Ще се присъдят следните парични награди:
1-во място – 500 лв., 2-ро място – 250 лв., 3-то място – 150 лв.
Първите трима автори ще бъдат гости на Празника на розата и ще представят творбите си на Литературна вечер на 25 май /петък/ от 18:00ч. в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, Карлово.
Наградите се осигуряват от г-н Теодор Шойлеков, Председател на Общински съвет – Карлово.
Краен срок за подаване на творбите 20 април 2018 год. на e-mail: library_karlovo@abv.bg или по пощата на адрес: Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, площад „20-ти юли”, 4300 гр. Карлово, За конкурса „Розата и любовта”

Анонимността при журирането е гарантирана. Стиховете не трябва да бъдат публикувани до присъждането на наградите. Отличените произведения ще бъдат публикувани на страниците на вестник „Словото днес” и електронно списание „Литературен свят”.

Ще се присъдят следните парични награди:

1-во място - 500 лв., 2-ро място - 250 лв., 3-то място - 150 лв.

Първите трима автори ще бъдат гости на Празника на розата и ще представят творбите си на Литературна вечер на 25 май /петък/  от 18:00ч. в Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”, Карлово.

Наградите се осигуряват от г-н Теодор Шойлеков, Председател на Общински съвет - Карлово.

Краен срок за подаване на творбите 20 април 2018 год.

на e-mail: library_karlovo@abv.bg

или

по пощата на адрес:

Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров”,

площад „20-ти юли”,  4300 гр. Карлово, За конкурса „Розата и любовта”