ДОРИ И ДА БЪДЕ ЧОВЕК…

Николай Китаев

превод: Георги Ангелов

***
Дори и да бъде човек във вечността песъчинка,
но в своята земна обител велик е той.
Мъдра е в него онази житейска пружинка,
която за миг се разгъва в празник и в бой.