Николай Китаев

Николай Дмитриевич Китаев, руски поет, е роден на 3 април 1953 г. в село Кулеватово, Тамбовска област. Завършва Саратовското театрално училище „Ив. А. Слонов” през 1974 г., работи в Барнаул като актьор в Алтайския театър за младия зрител. В 1977 г. се премества в Ростов на Дон. Работи като шлосер, инженер, майстор в производственото обучение в акционерното общество „ГПЗ-10″. Пише стихове от 90-те г., печата във вестниците „Молот”, „Вечерний Ростов”, „Культура Дона”, списанията „Дон” и „Донское слово”. Автор на книгите със стихове: „Камышовая топь” (2000), „Припади к роднику” (2002), „Дальний клин” (2004), „Запах дождя” (2005), „Нет берегов у половодий” (2006), „Эти радости земные” (2007), „Речные лампады” (2010), „Избранные строки” (2013). Член на Съюза на писателите на Русия от 2008 г. Живее и работи в град Ростов на Дон.


Публикации:


Поезия:

ДОРИ И ДА БЪДЕ ЧОВЕК…/ превод: Георги Ангелов/ брой 102 януари 2018