СЕЧКО

Дядо Благо

Топъл ветрец олюлява
смръзналите клони.
Ето Сечко наближава
студът да прогони.

Вред синее се небето,
тихо и лъчисто;
кат душата на детето
ясно, светло, чисто.