МИРЧА МИХАЙ - ВЛАД ЦЕПЕШ-ДРАКУЛА. НАЙ-ЛОШАТА РЕПУТАЦИЯ НА СВЕТА

Мирча Михай

превод: Георги Ангелов