ПОЧИНА АКТЬОРЪТ И ПИСАТЕЛЯТ ВЕЛИ ЧАУШЕВ

На 6 януари 2018 г. на 83 г. си отиде актьорът и писателят Вели Чаушев. Вели Светлинов Чаушев е роден на 11 септември 1934 г. в Златоград. Завършва педагогическо училище и една година учителства. Завършва НАТФИЗ през 1958 г. Работил е в Хасковския драматичен театър и в Държавния сатиричен театър „Алеко Константинов” - от 1961 г. През годините има роли в множество филми и телевизионни постановки, както и записи за Българското национално радио. Автор е на книгите: „Сламчо” (1968), „Грънчо” (1974), „Белият Чудак” (1975), „Хей” (1983), „Амбалаж” (1993), „Ще се видим довечера” (2007, 2. допълнено и преработено издание 2008), „Сламчови работи” (2008), „Разкази върху трамвайни билети” (2000, 2010), „Кафе в Златоград” (2011), „Видения в “Небесния театър”" (2016). Член на СБП.

Поклон пред светлата му памет!