ИВАН Д. ХРИСТОВ – „ОТБЛЯСЪЦИ”

Книгата на Иван Д. Христов „Отблясъци” е критичен поглед преди всичко върху творчеството на съвременни пловдивски творци.

Някои от тях като поетите Петър Анастасов, Николай Заяков, Александър Бандеров, Иван Вълев и писателите Николай Хайтов, Георги Пашев, Емил Калъчев, Георги Стоянов и други имат трайно присъствие и свое място в съвременната българска литература.

Авторът с висока степен на обективна оценка очертава настоящия литературен облик и изявите на редица пловдивски поети и писатели, както и на неколцина още свързани с Пловдив и региона автори.

В книгата присъстват литературни творци от различни поколения и жанрове, с разнообразни философско - естетически нагласи и възгледи. Многообразни са и формите на представяне на отделните автори - от кратки до обзорни литературно - творчески портрети и есета до отзиви за книги с приносен характер.

Те открояват художествените достойнства и духовни послания на тяхното творчество на фона на националния литературен процес.

Безспорна заслуга на книгата „Отблясъци” е, че дава възможност на читателя да се запознае с богатия и разнообразен литературен живот в Пловдив.


Иван Д. Христов - „Отблясъци” - / литературна критика / , 2017 г., ИПК „Екобелан” - Асеновград.