ИВАН ЕНЧЕВ – „ОКОТО НА ЗАЛЕЗА”

Главното сюжетно действие на романа „Окото на залеза” от Иван Енчев се развива в началото на ХХI-ви век. Чрез интересни ретроспекции за Балканската освободителна война през 1912-1913 г. и събития в следвоенния период до последните десетилетия на миналия век се обхващат съдбите на няколко поколения българи.
И с тази своя книга писателят потвърждава родолюбивия си интерес към националната ни драматична и трагична история, както в романите „Кървав пелин”, „Бавен огън”, „Злато и чакъл”, някои повести и легендите „Царски кръщелник” и „Змийско мляко”.
Още в самото си начало романът започва с твърде интригуваща среща между основните герои Ганьо Мечока и журналиста Иванко Боляров. Те впоследствие си взаимодействат с всички останали лица. Прякото действие на сюжета продължава една година. Загадката, с която започва развитието на представяната история, се разкрива чак в края на сюжета.
В текста умело се съчетават забавни случки и сериозни проблеми. Засягат се общочовешки теми като приятелството, угризенията на съвестта, изкушенията на любовта, родителския дълг, признателността към героите и др. Сюжетните изненади държат в напрежение вниманието на читателя, за което допринасят и някои криминални елементи.
Авторът е оставил отворен финалът на романа какво ще се случи по-нататък с героите му. Дава се възможност на читателя да гадае и дописва творбата според собственото си въображение.


Иван Енчев. Окото на залеза. Изд. „Българска книжница”, С., 2017