ЛИТЕРАТУРА ЗА КОСТА СТРАНДЖЕВ

Биобиблиография за писателя Коста Странджев

Славчо Васев. Надежден полъх.- Литературен фронт, бр. 15, 13 април 1961;

Максим Наимович. Боровете не превиват клони. - пак там, бр.47, 22 ноември 1961;

Н. Правдев. Сурово, мъжествено! - Театър, 1961, кн. 7;

Никола Боздуганов. Ние от водната кула. - Пламък, 1962, кн. 9;

Никола Тихолов. Ние от водната кула. - Литературен фронт, бр.35, 30 август 1962;

Серафим Северняк. На едно място /”Третият по пътя”/. -  пак там, бр.52, 24 декември 1964;

Михаил Василев. Графиката не достига. - Септември, 1965, кн. 3;

Лада Галина. “По съобщение на печата”. - Пламък, 1965, кн. 8;

Петко Тотев. От водната кула съобщават. - Литературен фронт, бр. 31, 29 юли 1965;

Б. Богданов. Мъже край мътната Въча. - пак там, бр. 43, 19 октомври 1967;

Петър Тонков. За работника - с патос и вдъхновение. Пулс, бр. 6, 14 март 1972;

Симеон Хаджикосев. Неподправената истина на делниците. - Труд. бр. 208, 2 септември 1972;

Енчо Мутафов. Промяна на самочувствието. - Хоризонт, 1974, кн. 3;

Г. Неделчев. Работникът в белетристичното творчество на Коста Странджев. - Литературна мисъл, 1974, кн. 4;

П. Тодоров. Прозата на Коста Странджев. - Септември, 1974, кн. 8;

Нина Пантелеева. В търсене на героичното. - Пак там, 1976, кн. 9;

Иван Славчев. Романтиката на трудовия делник. - Деца, изкуство, книги, 1976, кн. 3-4;

Александър Спиридонов. За живота - пълнокръвен и честен. - Народна младеж, бр. 20, 24 януари 1976;

Л. Янков. Измеренията на делника. - Вечерни новини, бр. 7912, 25 юли 1977;

Иван Гранитски. Писател на жизнената правда. - Литературен фронт, бр. 5, 1 февруари 1979;

С. Любенов. Светли образи. - Работническо дело, бр. 22, 22 януари 1979;

Р. Цветков. Храбростта да живееш. Писателят Коста Странджев на 50 г. - Родна реч, 1979, кн. 3;

Михаил Василев. На колене пред пролетарското знаме. - Отечествен фронт, 18 август 1980.;

Тодор Янчев. Публицистично откровение. - Български журналист, 1980,  № 2.;

Йордан Пекарев. Извисяване на комуниста и комунистическите добродетели. - Труд , № 198, 5 октомври 1980;

Атанас Бучков. Стъпала към голямата равносметка. - Тракия, 1981, кн. 4;

Иван Христов. Книга за патриотизма на българина. -  Отечествен глас (Пловдив), № 11123, 19 август 1981;

Иван Серафимов. Делникът - извисеност и болка. - Труд, № 276, 25 ноември 1981;

Драган Ничев. Творческата вярност на публициста. - Български журналист, 1983, № 11, 58-59;

Георги Гетов. Героизмът на съзиданието. - Кооперативно село, № 11, 13 януари 1984;

Стойо Вартоломеев. Обитаеми пространства. - Литературен фронт, № 18, 3 май 1984, с. 2;

Лилия Кирова. С усет за съвременност. - Пламък, 1984, № 9, 202;

Георги Гетов. - Деца, изкуство, 1988, № 5, с. 58