ГЕОРГИ АНГЕЛОВ – „ПЕПЕЛИЩЕ”

Поетът Георги Ангелов е сред водещите автори на България. И рупор за болните въпроси на съвремието. С овладяно стихотворно майсторство и верен поглед за проблемите на деня. На света и на частицата от него, наречена „родина”. Този тематичен подбор авторът развива и в новата си книга „Пепелище”. Която е своеобразно надграждане на предхождащата я творба „Епицентър” и продължение на заложените там послания към читателите. Духовният протест ражда свои изповедници. Защото гражданските проблеми, в които неволно участваме, се задълбочават главоломно. Интелектуалната еволюция на ХХІ в. гасне в малката балканска страна. Скелетът на обществото е чудовищно оголен. Лишен от социален оптимизъм и надежда, че нещо може позитивно да се промени. България е място, където светът излива ефекта от своите хуманоидни експерименти. От глобализацията и мултикултуралния обръч на съществуване.

Георги Н. Николов


Георги Ангелов. Пепелище. Издателство „Фльорир”, С, 2017 г.