БЛАГОЙ РАНОВ – „ЩУРО ВРЕМЕ”

„Щуро време” е заглавието на последната книга на Благой Ранов с епиграми и афоризми. Те са труден жанр, защото представляват философски прочит на самия живот, съставен иначе от прости и тривиални случки. Изискват остроумие, находчивост на изказа и лаконичност. Благой Ранов умее в кратко изречение да изрази важна мисъл, родееща се с мъдрост. Успява дори с две думи да постигне необходимия ефект („Ходи, но се води”, „Знае да трае”).

Йордан Калайков


Благой Ранов. Щуро време. Епиграми, афоризми, мисли. Авангард прима, 2017 г.