ВЛАДИМИР ЧИВИЛИХИН – „ДНЕВНИЦИ. ПИСМА. СПОМЕНИ НА СЪВРЕМЕННИЦИ”

Името на забележителния писател Владимир Чивилихин (1928-1984) е неразривно свързано с «Памет» - главната му книга, която даде някога силен импулс за пробуждането на руското национално самосъзнание. А публицистичните му статии винаги бяха за съвременното, актуалното, те повдигаха нравствени, дълбинни проблеми. Той направи немалко и на общественото поприще, борейки се с властимащите за руските гори, езерото Байкал, за опазването на родната земя. По думите на Валентин Распутин: «Името му завинаги е записано сред светците на отечественото служене…»
В настоящото издание са влезли дневниците и обширната преписка на писателя с класиците на руската литература Михаил Шолохов и Леонид Леонов, учени, читатели. В отделна глава са включени спомени на съвременници за Владимир Алексеевич.


Владимир Чивилихин. Дневники, письма. Воспоминания современников. Алгоритм, 2008