ВЕРОНИКА КРАШЕНИННИКОВА – „АМЕРИКА-РУСИЯ. СТУДЕНАТА ВОЙНА НА КУЛТУРИТЕ”

Какво предопределя огромната убеденост на американците, че ако държат чужденци в затвора без съд и присъда и без юридическа защита или щедро субсидират «цветните» бунтове срещу законната власт, това е действие в интересите на Доброто, като в същото време всеки опит за противодействие на този натиск се интерпретира от тях като въплъщение на Злото?

Как се получава така, че и републиканци, и демократи са единни в мнението, че целият свят се състои от потенциални американци, на които просто не им е провървяло да се родят в САЩ?

Какво дава на американците чувството за абсолютна правота в стремежите им да утвърждават навсякъде собствените си представи за разумност и справедливост?

Защо всичко онова, което ние възприемаме като използване на двойни стандарти, се възприема от американците като очевидна истина, защото те са «винаги прави»?

На какво основание се опира стопроцентовата убеденост на президента Буш, че да разпали война в Ирак му е повелил сам Бог? Отговорите на тези въпроси ще намерите в книгата на Вероника Крашенинникова.


Вероника Крашенинникова. Америка-Россия. Холодная война культур. Издателство Европа. 2007 г.