ВЕДРА УТРИН В ТИШИНЕТО

Георги Костакев

ВЕДРА УТРИН В ТИШИНЕТО

Ведра утрин. В тишинето
в хор камбаните звънят.
Сякаш ангели в небето
с химн възторжен ни зоват.

С радост светла озарени
млади, старци и деца
бързат в храма пременени,
бързат с грейнали деца.

И смирено коленичат,
с взор, препълнен от любов,
молят Бога за утеха,
крепост, здраве и любов.

Бог незрим от вишинето
слуша техните молби
и изпраща от небето
мир на техните души.

Той сърцата им очистя
и ги пълни с благодат,
кротки ангели изпраща
над живота им да бдят.


КОЙ

- Кой пали звездите през тъмните нощи,
кой, мамо, ги духа щом Слънчо изгрей?
Кой праща зората пурпурна, свенлива,
що утрин приветно на изток се смей?

- Бог пали звездите, невръстний ми сине,
щом бавно се спусне вечерния мрак
и духа ги утрин, щом грейне зората,
в която Бог се усмихва, и кротък, и благ.

- Кой прави кат бисер да грее росата,
под нежната ласка на слънчевий ден?
Кой, мамо, направи лазурите си
ни, що трепкат тъй нежно в простора засмен?

- Лазурите сини и слънцето ясно,
зефира, що гали узрялата ръж,-
все Бог ги направи, обичний ми сине,
и всичко що виждаш нашир и надлъж.


РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В превара снежинки крилати
се гонят, лудуват, летят.
Във ранната утрин камбани
тържествено бият, звънят:
- Бим, бам, бум…

От звездния купол небесен
приглася им ангелски хор, -
и сладко неземната песен
отеква в широкий простор:
- Бим, бам, бум…

И вред по земята се носи
таз сладка и радостна вест:
във скромните ясли овчарски
роди се Син Божи нощес:
- Бим, бам, бум…

Във хижи и царски палати
ликувайте, пейте безспир, -
с любов всеотдайна в сърцата,
в душите със радост и мир:
- Бим, бам, бум…


БОГ

В зората нежно се усмихваш,
в зефира тих въздишаш Ти,
на слънцето в очите златни
златистий поглед Твой трепти.

Във силний рев на урагана,
в дъждеца, кротко що ръми,
в неспирний шум на океана -
все Твоя мощен глас гърми.

В цвета на розата красива
Ти ръсиш сладък аромат,
в лазура син на небесата
сияй ликът Ти кротък, свят.

Звездите, наниз от рубини,
са Твойте хиляди очи -
навред в просторите безкрайни,
навред си, Боже, само Ти!…


КОЛЕДНА МОЛИТВА

Във тази светла нощ се моля
на Тебе, Господи всеблаг,
за всички братя, що се трудят
от ранна утрина до мрак.

Над тез що страдат мълчаливо,
десница мощна Ти простри, -
вдъхни им Господи, надежда
и крепка вяра във гърди.

Да бъде светло във душите,
божествен огън да гори -
във бедни хижи и палати,
любов и мир да зацари!

Смекчи на хората сърцата,
лъжата, злобата срази, -
да няма гладни и бездомни,
да няма горест и сълзи!

И всички братя и сестрички
със крепко здраве надари,
прати им, Боже, дни благати
и радост в тежките беди.