Мая Любенова

Мая Любенова Николова е родена в Пловдив и завършва английската гимназия в Пловдив, а по-късно английска филология във Великотърновския университет. Работи като преподавател в Националното училище за фолклорни изкуства „Филип Кутев”, Котел. Пише поезия на български и английски, публикува свободен стих, визуална поезия и хайку в англоезични списания и електронни издания като Frogpond, The World Haiku Review, Shamrock Haiku Journal, Moonset, Haigaonline, Sketchbook- a Journal for Eastern and Western Short Forms, 3Lights Gallery и др. През 2009 г. в априлското издание на световния хайга конкурс http://www.worldhaiku.net/haiga.htm, журито присъжда на Мая Любенова титлата WHA Master Haiga Artist, а през м. май нейно хайку печели първа награда на Втория Национален хайку конкурс в България. Умира на 30.12.2016 г.


Публикации:


Поезия:

ХАЙКУ ЗА МОРЕТО/ брой 11 юли 2009


Публицистика:

ДЖЕЙН РАЙКЪЛД ИЛИ КАК СТАНАХ ИЗДАВАН ХАЙДЖИН - ЧАСТ ПЪРВА/ брой 11 юли 2009

ДЖЕЙН РАЙКЪЛД ИЛИ КАК СТАНАХ ИЗДАВАН ХАЙДЖИН - ЧАСТ ВТОРА/ брой 12 септември 2009