Ради Стефанов

Ради Стефанов Радев е роден в с. Болярино, Пловдивско. Живее в Пловдив. Литературните му опити започват още от ученическа възраст. По-късно публикува в различни електронни сайтове: Хулите, Откровения, Блог БГ, Стихове БГ и др. Пише предимно проза. Има две издадени поетични книги: „Пеещи безумства” (2012) и „Дама Трефа” (2018). Помества стихове и в литературни алманаси, сборници и списания - „Ти се завръщаш любов”, „Читател до поискване”, в изданията на Международния поетичен фестивал „Духовност без граници” , сп. „Кулата” и др. В проза е издаден сборникът с хумористични разкази „Галерия от гротески” /2008/, също и „Пласьорът на любов.” Има написани около двеста разказа - хумористични и др., десетина новели, няколко повести и три романа. В електронен вариант са издадени хумористичните му повести „Таласъмски хроники”, романите „Пигмалионов комплекс” и „Три кварки за доктор Фа”. Авторът е написал и един роман - фантастика „Езотерон”, който не е публикуван. Предстои доработка и преиздаване в книжен вариант на романа „Три кварки за доктор Фа”, както и останалите произведения в електронен вариант. През 2019 г. излиза второ преработено и допълнено издание на „Пеещи безумства”, а през 2020 г. - „Таласъмски хроники” с три хумористични повести. Поемата му „Хомоинтеритус” и други стихове с остра социална проблематика ще бъдат издадени в отделна книга.


Публикации:


Поезия:

ФИЛИПОПОЛИС/ брой 11 юли 2009

КРУШЕНИЕ/ брой 13 октомври 2009