ПРОЗРАЧНОСТ

Найден Вълчев

Прозрачните реки
текат и не изтичат
и пълни са със детство
и с чиста светлина.
Огледани ракити
със тях се разговарят,
през брода им минава
среднощната луна.

И те - за дълъг път
поели - все пътуват,
тях мраз не ги погубва,
тях пек не ги суши.
О, ден, добър, но кратък,
добър бъди към мене
и срещай ме по-често
с прозрачните души.