БРАНИСЛАВ ВЕЛЕШКИ

Любомир Дойчев

Роден в с. Кара-бунище, Велешко, Македония. Годината на раждането му не е известна. В 1862 г. след разни митарства пристига в България и се записва в легията на Раковски.

Горният му портрет, който поместваме за пръв път, е от това време.

През Освободителната война участвува като опълченец в 4-та дружина, 4 рота, и бива ранен. Бранислав Велешки е давал своята легионерска униформа на Васил Левски, който се е фотографирал с нея в Белград.

След Освобождението на България отива в Карлово, оженва се и после се премества в Пловдив.

В труд и мизерно положение преминава животът му и на 17 май 1919 г. почива, „забравен от всички”, както пише дъщеря му г-жа Райна М. Николова в едно писмо до мен.

——————————

в. „За нашето дете”, бр. 68, 1940-1941 г.