ДЯДО КОЛЕДА

Емил Коралов

ДЯДО КОЛЕДА

Кольо, Милке, Гошо, Ваньо,
бързайте на двора всички!
Нищо, че е вън студено,
нищо, че не пеят птички!

Снежен старец ще направим
до голямата ограда,
със брада и със мустаци,
дълги, колкото на дяда.

И полека на ухото
да му кажем по ред всички
кой какъв подарък иска,
кой каквото най-обича.

Нали Коледа е утре?
Той нощес ще оживее.
Дядо Господ ще му духне
и той с глас ще се засмее.

И ще влезе тайно вкъщи,
без вратите да разтваря
и за всеки ще остави
чуден коледен подарък.

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 4, 1925-1926 г.


СЪН

Мамо, мамо, слушай,
стига ме целува,
чуй да ти разкажа -
чуден сън сънувах.

Спя си тихо, сладко
и сънувам, мамо,
че при мен ти идеш
тая сутрин рано.

Идеш и ми носиш
беличкото конче,
дето ти го исках
за мойто файтонче.

А пък ти самичка
нали, мамо, каза,
че сън срещу празник
истина показва?

Ха сега да видим!
Днес нали е празник,
истина ли, мамо,
тоя сън показва!

——————————

сп. „Детска радост”, кн. 5, 1925-1926 г.