МАМА, БЕЗ ДА МЕ ГЛЕДА, ПОВТАРЯШЕ…

Лилия Газизова

превод: Георги Ангелов

* * *
Мама, без да ме гледа,
повтаряше често:
- Ах, ако…
И се замисляше за нещо.
Веднъж преброих
седем «Ах, ако…» за един ден.
Мама ходеше из къщи
и повтаряше:
- Ах, ако…
А аз не я питах
какво е това
«ако».
Не ме измъчва въпросът
за какво мислеше тя,
животът отговори
на всичките ми въпроси.
Просто дъщеря ми
наскоро ме попита:
- Защо повтаряш
«Ах, ако»…