НАЙДЕНКИ

Атанас Найденов

*
Кой ти е крив, че си прав!

*
Който пее, зло му мислят…

*
Зае първото място! По втория начин…

*
Имам си цел! Да си набавя средства…

*
Бягаш ли от себе си, всеки ще те настигне!

*
Който лежи на чужд гръб, и сто тояги са му малко!

*
Капка по капка! И вирът пресъхва…

*
Натежат ли ти годините, олекваш.

*
Белите пари се свършват, черните дни - не!

*
Дума дупка не прави. Но… може да те вкара в нея.

*
Ако имаш някого зад гърба си, върви плътно след него!

*
Потърсиш ли си правото, не се чуди, че те гледат накриво.