Атанас Найденов

Атанас Иванов Найденов е роден на 22 януари 1947 г. в село Алеко Константиново. Завършва средно образование. Работи в органите на МВР. Автор на стотици миниатюри, афоризми, стихове, анекдоти и др. Награждаван в националния хумористичен фестивал „Червен смях”. Умира на 9 март 2007 г. Посмъртно е издадена книгата му с афоризми, диалози и поезия „Найденки”.


Публикации:


Проза:

НАЙДЕНКИ/ брой 101 декември 2017