СПОМЕН ЗА ТВОИТЕ РЪЦЕ

Малгожата Хиллар

превод от полски: Лъчезар Селяшки

СПОМЕН ЗА ТВОИТЕ РЪЦЕ

Когато си спомня
нежното докосване на твоите ръце
преставам да бъда девойка
която спокойно сресва косите си
и поставя глинени съдове
на боровата полица

Усещам безпомощна
как пламъците на твоите пръсти
запалват шията раменете ми

Понякога стоя така
по средата на деня
на бялата улица
и закривам устата си с ръка

Искам но не мога
да викам


МОЛБА КЪМ МАЩЕРКАТА

Дните се нижат бавно
като рижи мравки
понесли
жаркия товар на лятото

Ниско над земята
гори
виолетовият пламък
на мащерката

Положила чело до нея
моля я

Не прецъфтявай още

Скоро
той ще се върне
и сред твоите горещи цветове
ще ми поднесе с устни
разлюления свят


ВЛЮБЕНА

Върви по улицата
сякаш танцува
на балетен показ

Усмихва се
на детето в количката
на врабчето
с откъсната опашка

Тези точки на моята рокля
мисли си тя
са с цвета на очите му

От ранна утрин повтаря
най-милото за нея име
и излиза от къщи
обула само един чорап