УДОБСТВОТО НА ПРИТЕГАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР

Веселин Делчев

Менци - съдове за наливане на вода,
използвани по времето на Левски.

Нашенецо, хитрата я караме
с “Левски ни е нужен
повече от всякога”.
А защо Бенковски не желаем
да ни хване, в строя да ни сложи,
като ни подпали бащинията?!
А защо не ни е нужен Ботев
да тръби кога сме идиоти?!
Каравелов също не ни трябва
да ни сипва мозък през ушите.
И Захари сме заврели някъде
с неговото “Смърт на подлеците”.
Левски хванахме, огладихме го -
и Пилат сапун така оглажда.
Точен ни е по ръчичките.
Бързо ни избелва.
Бързо мие мазните ни менци.
Бързо ни раздава
индулгенции.