КУКУВИЦА КУКА

Цанко Н. Цанков

КУКУВИЦА КУКА

У горица
край речица
кука, пее
и се смее
кукувица
хубавица:
- Пак в гората
зеленее.
В кошарата
агне блее.
Овчар свири
по баири.
Ясно слънце
жар пилее.
Златно зрънце
веч едрее
по нивята
и полята.
Вятър южен
цвят люлее.
Дъх се лее
теменужен
из лъките
и горите. -
Кукувица
хубавица
кука, пее
и се смее
у горица
край речица.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 6, 1934-1935 г.


ЗДРАВЕЙ

Малка птичка
във гората
от зори:
- Пролет иде
хубавица
през поляни
и гори.
И щурците,
и врабците,
и тревата
сред поле,
всичко пее,
вика, скача,
смях и радост -
до небе.
Пролет иде
хубавица,
във ръце си
цвят люлей.
Пролет мила,
добре дошла
и здравей!…

——————————

сп. „Светулка”, кн. 6, 1937-1938 г.