В ТРИНАДЕСЕТА СТАЯ…

Валерий Липневич

превод: Георги Ангелов

***

В тринадесета стая
със счупен крак,
пневмония
и диария
лежеше човек.
Гледаше тавана,
усмихваше се
и може би
щеше да бъде щастлив,
ако не си спомняше
понякога
за далечното
и здраво бъдеще.

2001 г.