ТРИСТИШИЯ

Николай Гранкин

превод: Георги Ангелов

***
гледаме се
с жаба
е не сме красавци

***
пущинак…
всеки въпрос
повтаря старицата

***
погребение…
в ръцете на дете
бонбон

***
пазар преди Нова година
дълго избира календар
бабичка

***
стара крепост
паяжина
в бойницата