Вячеслав Васин

Вячеслав Георгиевич Васин, руски поет, e роден през 1949 г. в Москва. Завършва Московския физико-технически институт през 1973 г. Кандидат на физико-математическите науки. Печата стихове от 1984 г. в сп. „Студенческий меридиан”. Публикува свободни стихове (верлибри) в сп. „Литературная учеба”, „Литературное обозрение”, в алманасите „Поэзия”, „День поэзии”, в „Антология русского верлибра” (1991). Негови стихове за деца са печатани в детски списания. Автор на два сборника със стихове: „Деревце-вселенная” (1990), „Дни любви” (1995). Член на СП на Москва от 1995 г. Живее и работи в Москва.


Публикации:


Поезия:

МАМА Е НА ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ…/ превод: Георги Ангелов/ брой 100 ноември 2017