СНЕЖИНКИ

Илия Желев

СНЕЖИНКИ

Във простора без умора
полетели нежнобели пеперуди.
Из горите по брезите,
из полята по нивята кацат като луди.
Със крилцата си в позлата
трепкат морни, непокорни в небесата.
На иглички и звездички
все се гонят и се гонят към земята.

——————————

в. „Барабанче”, бр. 35, 1938-1939 г.


ПРОЛЕТ

Пролет цветна пак наметна
пъстър губер над полята.
По поляни с злак заляни
весело пасат стадата.

Из усойни птички пойни
веч поправят си гнездата,
кукувици, ластовици
волно хвъркат в небесата.

Пеперуди като луди
затрептяха из простора.
По полята из нивята
трудят се работни хора.

Рой пчелици и мушици
забръмчаха по цветята.
Славей чуден ранобуден
кърши песни из гората.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 4, 1945 г.