ЦВЕТОПРОДАВАЧКА

Владимир Хисаров

ЦВЕТОПРОДАВАЧКА

Есен златокоса
своя път изходи.
Продавачка боса
по улици броди.

И в дрипи увита,
тъжна и смутена,
непрестанно скита
в привечер студена.

Есен златокоса
свойте дни оплаква,
продавачка боса
зимата очаква.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 9, 1921 г.


АПРИЛ

Бял кон яхнал млад Април,
иде светлолик и мил!

Син на слънцето, красив
и приветлив, весел, жив,

бърза от далечен юг
да пристигне скоро тук,

с чисти, сини небеса
и зелени дървеса,

с бели цветове навред -
да зарадва цели свят.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 7, 1925 г.


ЯНА ВОЙВОДА

Нагласи дядо гуслата
и стара песен запея:
„Шеташе Яна войвода
из гъсти, стръмни Родопи
от двайсетина години.
Не смейше турчин да мине
край Чая река пенлива,
във тия тесни клисури.
Пашата в Пловдив заръча
да хванат Яна войвода.
Тръгнала войска безбройна -
гората цяла почерня!
Бой се захвана нечуван:
триста са турци паднали
и още триста татари,
и вси юнаци - триесет,
байрактар Янако последен.
Остана Яна самичка.
Люто се Яна разсърди,
извади сабя френгия.
Замахна Яна наляво,
дорде повтори надясно,
гора и турци поломи…

——————————

сп. „Светулка”, кн. 5, 1926-1927 г.