Даниел Тунев

Даниел Йорданов Тунев е роден на 14 октомври 1991 г. в гр. Сливен. От 2016 г. е магистър със специалност „Право” от Софийски университет „Св. Климент Охридски”, а от 2014 г. професионално се занимава с анализ и търговия на финансовите пазари. Поезията открива още в гимназията, като оттогава е награждаван за участието си в различни литературни конкурси: Национален литературен конкурс „Димитър Бояджиев” (2013), „Копнеж за растящо творчество” на Човешка библиотека (2014), Национален конкурс за студентско творчество „Георги Черняков” (2015), Национален студентски конкурс „Модерното робство” (2015), Национален конкурс за поезия „Пролет моя” (2016). Негови стихове са публикувани в поетичния сборник „Няма да се извиня за младостта”, във в. „Словото днес”, сп. „Везни”, сп. „Знаци”. Включен е със свои стихотворения в „Антология на българската поезия - XXI век”. Автор на поетичната книга „Чудовища и милосърдие” (2017).


Публикации:


Поезия:

НОЩНА СОФИЯ/ брой 100 ноември 2017