ХРИСТО ИВ. МИЛЕВ – „ДИМИТЪР ПЕТКОВ: ОТ ОПЪЛЧЕНЕЦ НА ШИПКА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ”

Христо Милев пише не с ръка, а със сърце, с обич и признателност за един от най-достойните мъже на България. Той е пристрастен като повествовател, но обективен като изследовател на времето и историческите събития. Докато проследява миналото на всичките наши народни дейци и политически мъже, преди и след Освобождението, той не намира живот по-интересен, по-бурен и по-разнообразен от този на Димитър Петков, който от прост слуга и опълченец, останал на Шипка с една ръка, преминал всичките възходящи стъпала на държавната служба: писар, дребен чиновник, депутат, кмет на София, подпредседател и председател на Народното събрание, достигна най-високия институт в царството - премиер-министър.

Георги Й. Георгиев


Христо Иванов Милев - „Димитър Петков: от опълченец на Шипка до министър-председател”, Книгоиздателство МИР, 2017