МАЙЧИНА ПЕСЕН

Здравко Сребров

Сини весели очички,
малки румени уста,
руса свилена косичка -
най-любими на света.

Слушам думите ти чисти,
свежия звънлив гласец,
като бял цвят се разлиства
твойта душа - бял цветец.

Расни ми като калина,
мило мамино дете!
Тъй във слънчева градина
нежни росен сам расте.

Сини весели очички,
малки румени уста,
като лъч от ранно утро
грей в тях чиста радостта.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 8, 1932-1933 г.