НАД ЛЮЛКАТА

Константин Балмонт

превод: Димитър Подвързачов

Спи ми, детенце, склопи лъчезарни очички,
спи ми си, бебко, най-драга от полските птички.
Спи, русоглавче, за тебе се татко ти труди,
спи ми - че Бог ще те утре отново събуди!
Той те приспива в сънища светли и чисти,
сплел ти е люлчица нежна от клонки и листи,
Сънчо през тях се подава и шепне над тебе:
- Има ли бебенце тука? И спи ли туй бебе? -
Спи ли тук бебка, в таз хубава люлчица лека?
Топло ли тук е на бебка, в постелчица мека?
Спи ми, детенце, склопи лъчезарни очички,
спи ми, девойче, най-драга от полските птички!

——————————

сп. „Светулка”, г. 21, кн. 5, 1925-1926