УРОК

Цветанка Ангелова

Зайка на баира
рожби инструктира:
- Има тук зверчета,
казват се вълчета.
Много са опасни,
не са тревопасни.
Сиви са, на зима
гладни са за трима.
Челяд клепоуха,
всички ли ме чуха?
Каза сиво зайче:
- Уж те слушах, майче.
Вълк, да си призная,
няма да позная.
- Ах, деца любими,
трудно е във рими.
Вижте си в таблета
на вълка портрета!