Данаил Кацев – Бурски

Данаил Кацев - Бурски, български писател, историограф, публицист, краевед, журналист, издател, е роден на 31 юли 1888 г. в с. Кочмаларе, (дн. Отец Паисиево), Карловско в семейството на Васил и Мария Кацеви. Майка му Мария е дъщеря на поп Данаил от с. Кочмаларе, който през есента на 1871 г. чете клетвата пред членовете на Кочмаларския революционен комитет, основан от Васил Левски. Председател на народния комитет „Васил Левски”, основан през януари 1925 г. с цел проучване и изследване на биографията и делото на Васил Левски. Данаил Кацев и Левски са от един и същи родов корен. Прадядото на Кацев - Видул Кацата от Кочмаларе и Кунчо Иванов - дядото на Апостола са братя. Редактор на периодичните издания: сп. „Известия на Балнеоложкото дружество в България” (1932-1946), в. „Младежка илюстрация” (1934), в. „Народно знаме” (1939-1942), сп. „Християнка” (1923-1948), сп. „Обединена Велика България” (1942). Съчинения: „Под развят стяг. Разкази от войната” (1918), „Под румънско иго” (разкази, 1919), „Искрец в миналото”, „Дякон Игнатий Васил Иванов Левски. Живот и дела. Книга за българските деца” (1924), „Спекулантите - мятежници без пушки” (1924), „Истината по предаването на Дякон Игнатий Васил Левски. Анкета извършена в Ловеч, 1925 год. с 6 портрета и три факсимилета” (1926, издание на печатница „Бял Кръст” към Курилския манастир), „Чий е Бачковският манастир” (1928), „Каймак-Чалан. Из дневника на сестра Евга” (1933), „Княз Александър Батенберг” (1935), „Една интересна ермения на самоковски зографи” (1939), „Девици без надзор. Драма в 4 действия” (1940) и др. Участва със свои статии във „Възпоменателен сборник. Епопея на българския воин” - том 5 (1933) и 7 (1943). Умира на 4 юли 1958 г., като главен редактор на вестник „Вечерни новини” в София.


Публикации:


Проза:

СПАСИТЕЛНИЯТ КАМЪК/ брой 100 ноември 2017


Публицистика:

ОБЕЗСМЪРТЕНИЯТ ДРАНГОВ/ брой 111 ноември 2018