ЕСЕНЕН ДЪЖД

Симеон Маринов

ЕСЕНЕН ДЪЖД

Пак в равнината
нашир и длъж
бий в тишината
есенен дъжд.

Тихо се люшкат
скръбни листа,
плахо си шушнат
те за смъртта.

В нивите сънни
зърната спят,
пролет щом звънне,
те ще кълнят.

Но дотогава
има рой дни,
вечер настава -
дъждът вали.

И ни приспива
с звън есента,
Есен, разливай
сълзи над света!

——————————

в. „Барабанче”, бр. 20, 1938-1939 г.


ОБИЧАМ

Обичам нивите, полето,
разцъфналия слънчоглед
и слънцето, което свети
над тоя хубав Божи свят.

Обичам градовете наши,
потънали в зеленини,
стадата, тръгнали на паша,
през пролетните, топли дни.

Обичам аз и планината,
горите, пълни с аромат,
где скача весело сърната,
къде светът е вечно млад.

О, нашето море обичам
и палавите му вълни,
по пясъка с другари тичам
или се нося в далнини.

Обичам и речта ни плавна,
селякът работен и мил,
обичам и полето равно
и оня щъркел лекокрил…

Но най-обичам аз селцето,
зад оня хълм усамотен,
то мило ми е на сърцето,
защото там съм аз роден!

——————————

сп. „Светулка”, кн. 8, 1940-1941 г.


НА ХРИСТО БОТЕВ

Какъв бе ти поет, герой,
що каза думите чутовни,
че само който падне в бой,
ще носи славата вековна…

Легенда, приказка си ти,
безсмъртие от тебе блика,
ликът ти вечен ще свети
със името ти - тъй велико!

Израснал сред народа-роб,
ти даде всичко скъпо нему,
и днес незнайният ти гроб
се тули в пущинаци неми.

Великите ти стихове
във песни претвори народът
и дълги, дълги векове
ти ще го будиш към свобода.

И като знаме ще се вей
през тежки за рода ни зими
навред, де българин живей
неповторимото ти име!

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 8, 1940-1941 г.


ПЕСЕН НА ВРАБЧЕТО

Цяло лято аз летях
над жита и над ливади,
чуруликах, волно пях
по дворове и огради.

С лястовичките в захлас
се надпявах при реката,
но те литнаха, а аз
как ще мина тук зимата?

Северният вятър с вой
рони с пристъп зъл листата,
ще докара скоро той
снежни бури над земята.

О, тогава, бедно аз,
где главица ще подслоня,
кой ще чуе моя глас
вън, от ледените клони?

Надалеч отлиташ ти,
лято - кой ще те догони?
Вятър северен лети
и листата жълти рони…

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 1, 1942-1943 г.