ГОВОРИ МИ ОЩЕ

Йордан Сливополски - Пилигрим

По К. Тетмайера

Говори ми още… Светът ни не чува.
Твойте дивни думи бляскат кат опали.
О, как всяка дума душата ми гали…
Говори ми още…

Говори ми още… За таз наша среща
години жадувах… Всяка твоя дума
блика в сърце ми, като кръв гореща…
Говори ми още…

——————————

сп. „Людокос”, бр. 11, 25.12.1913 г.