ВЛАДИМИР БОЛШАКОВ – „СБЛЪСЪКЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ”

Хиляди хора бягат от насилието и произвола в Сирия, Турция, Ливан, Либия. Но вече е очевидно, че това не е просто бягство от страните, разорени от война, глад и страдания, а добре организирана операция „Бежанец” - прехвърляне на млади и здрави мъже на плацдарма, наречен Западна Европа.

Колкото повече тази трагедия се разраства, толкова по-ясно става, че се води война на цивилизациите.

В нея терористичната „Ислямска държава” служи за унищожаване на християнството и държавността в Стария свят, а бежанците се използват като „пушечно месо” в „световния джихад” за ликвидиране на националната идентичност на европейските народи.

Глобализацията на световната икономика е не по-малко опасно явление от радикалния ислям, провъзгласил глобален джихад за създаване на „световен ислямски халифат”.

Глобализацията и ислямизмът са двете страни на медала. Налице са нови претенции за световно господство. По чия воля милиони хора са хвърлени във войната за управление на световните богатства, кой планира и осъществява нейните глобални операции, кой я финансира?

В новата си книга Владимир Болшаков дава изчерпателни отговори на тези въпроси.


Владимир Болшаков. Сблъсъкът на цивилизациите. Паритет. 2017