НОВОПРИЕТИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

На заседание на Управителния съвет на СБП на 31 октомври 2017 са приети за членове на СБП:

ПОЕЗИЯ

1. Васко Попов
2. Розалия Александрова
3. Динко Динков
4. Мина Кръстева
5. Ваня Ангелова
6. Станка Шопова (Вангелова)
7. Цветанка Георгиева
8. Ники Комедвенска
9. Атанас Димитров
10. Николай Дялков

БЕЛЕТРИСТИКА

1. Никола Филипов
2. Кирил Пецев
3. Пенка Бангова
4. Иван Русланов

ПУБЛИЦИСТИКА

1. Стефан Александров
2. Петко Мангачев
3. Павел Боржуков
4. Михаил Гунчев

ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

1. Гергина Давидова