СНЕГЪТ

Панчо Панчев

СНЕГЪТ

До вчера сив, денят днес цял е побелял от сняг.
Като че ли нощта е някакъв вълшебен праг.
В снега са скрити кал, листа, боклуци - всичко.
А онзи трън нагизден е като елхичка…
Дали и тръните във мен така ще украси
снегът на времето, засипващ моите коси?


ОБЕЗУМЕЛИ ОЧИ

Мишки изядоха котките.
Котки изядоха кучетата.
Кучета ръфаха стопаните си.
А те помежду си се стреляха.
Беше ужасно за гледане.
А най-ужасното беше,
че много хора смятаха
всичко това за нормално…


ЗАБЛУДА

Разхождам се в пространството
на пролетната красота
и се докосвам до една
от най-чудесните заблуди:
че пеперудите са литнали
към слънцето цветя,
а пък цветята - кацнали
да си починат пеперуди.