ЧАЛМАЛАН

Еню Кювлиев

Отишъл веднъж Чалмалан да занесе на султана една кошница круши от своята круша. Когато влязъл, заварил в султановата стая пет-шест души крадци, които стражата била довела на султана да ги съди.

Свил се Чалмалан в един ъгъл и зачакал.

Султанът разпитал стражата, разпитал и крадците, па рекъл:

- Откарайте всички в тъмницата!

И минал в другата стая.

Стражарите повели крадците, а заедно с тях и Чалмалан.

- Луди ли сте бе, братя - започнал да се дърпа той. - Не виждате ли, че съм донесъл на султана подарък круши?… Аз не съм другар на тия хора.

Но никой не искал да го чуе. И го отвели с другите.

*
След една година султанът отишъл да обиколи затворниците, да разпита всеки защо е осъден, да прости някои, а на други да намали наказанието.

Стигнал до Чалмалан. Попитал го:

- А ти как си попаднал тука?

- За права Бога гния, Повелителю.

И му разправил всичко.

Домъчняло на султана.

- Заведи го в палатите ми - заповядал той на един царедворец. - Нека за награда вземе, каквото иска, и си иде по живо, по здраво.

Отвели го.

- Ето - казал царедворецът - това е сандък пари. Вземи, колкото искаш!

Чалмалан взел няколко гроша, па започнал да тършува тук-там. Намерил на края една дебела книга, разгледал я, сложил я под мишница и тръгнал да си върви. Но когато излязъл на двора, видял една брадва и я взел.

Това много учудило царедвореца. Той завел Чалмалан отново при султана и му разправил всичко.

Султанът се разсмял.

- Защо не си взе повече пари? - попитал той Чалмалана.

- Не ми трябват повече, господарю. Тези ми стигат за един чифт цървули, за да не си отида бос вкъщи.

- А защо ти е тая брадва?

- За да отсека оная круша, гдето е пред къщата ми.

- А тази книга? Това е Коранът. Да не си ходжа?

- Не съм. Но ще занеса вкъщи Свещената книга, за да има в какво да се заклевам всяка година, че на султан подарък никога вече няма да нося.

Султанът се засмял и заповядал да отредят на Чалмалана добра плата от държавната хазна и да му се дава, докато е жив.

——————————

сп. „Детски живот”, кн. 6, 1933-1934