Уладзимир Хадика

Уладзимир Хадика (Уладзімір Марцінавіч Хадыка), беларуски поет и преводач, е роден на 3.01. 1905 г. в Цитва, Минска област. Служи 2 г. в Червената армия, после е председател на селсъвет. Дебютира с поетичен сборник през 1926 г. От 1929 г. живее в Минск. Негови „Избрани стихове” се появява през 1932 г. Превежда творби на Горки, „Тихият Дон” на Шолохов (1935) и др. Член на СП на СССР от 1934 г. През 1937 г. е осъден на 10 г. лишаване от свобода. Умира на 12.05.1940 г. в град Улан-Уде.


Публикации:


Поезия:

СНОП ОВЕС/ превод: Найден Вълчев/ брой 100 ноември 2017