ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА – „КНИГА ЗА ХУДОЖНИЦИТЕ”

Книгата, посветена на 70-та годишнина от създаването на плевенската Група на художниците, е документална. Тя отразява един не много голям период от време - 1999 - 2016 година - от живота на плевенските майстори на четката и длетото, които вече 70 години определят една съществена част от културния облик на Плевен и заслужават да бъде съхранена във времето памет за тяхното творчество. Авторката Татяна Любенова е работила като журналист в КТ “Евроком” и в различни печатни издания: “Плевенски вести”, “Форум”, “БГ Север”, а от десет години насам е уредник в Къщата на художниците - Плевен.
В книгата са включени нейни публикации, които отразяват културната дейност на плевенската Група на художниците - местни, национални и международни форуми, пленери, изложби - общи и авторски, както и други събития, свързани с творческата работа на Групата. Материалите са подредени хронологически във времето и по същество представляват една обща история за живота на плевенските художници и техните прояви през този период. Книгата съдържа няколко раздела, от които може да се проследи във времето дейността на ХГ “Илия Бешков”; Общинската художествена галерия на “Ив. Вазов”5 (по-късно Общинска изложбена зала “Хр. Бояджиев); Къщата на художниците; авторските изложби на плевенските майстори на четката и длетото, техни участия в различни форуми; детските школи по изобразително изкуство и други изложби и прояви, свързани с изобразителното изкуство. Всички материали са датирани и надлежно е отбелязано къде могат да бъдат намерени публикациите, което би било от полза на всеки, решил да се занимава по-задълбочено с изследване, посветено на плевенската художническа група. Изданието няма претенцията за изчерпателност. То по същество е един фрагмент от цялостната история на художническия живот в Плевен.


Татяна Любенова. “Книга за художниците” , книгоиздателство “Северно ехо”, Плевен, 2017