Никола Шимов

Никола Шимов е от поколението българските писатели, творили през 30-те години на ХХ век в УССР /сега – Украйна/. Роден е през 1909 година в българското село Радолово /сега – Запорожка област, Украйна/. През 30-те години той е член на Българската секция към Съюза на съветските писатели в УССР. Редактор е на вестник “Колективно поле” през 1931 година. Автор на книгите “Знатен овчар” (очерк, Киев, Държавно издателство на националните малцинства в УССР, 1938) и “Разкази”, издадена в същото издателство през същата година. Никола Шимов активно сътрудничи във всички български издания, излизащи тогава в Харков, Киев и в Таврия /сега – Запорожка област, Украйна/.


Публикации:


Проза:

ПРЕЗ НОЩТА/ брой 11 юли 2009