Евелина Ламбрева Йекер

Евелина Ламбрева Йекер е родена на 9 май 1963 г. в гр. Стара Загора. Завършва Английска езикова гимназия в Русе и медицина в Плевен. От 1996 г. живее в Швейцария. Доктор на медицината. Психиатър на индивидуална практика в Люцерн и клиничен доцент в Университета в Цюрих. Завършва интердисциплинарния колегиум “Gender Studies” към Университета в Цюрих с втори дисертационен труд. Автор на стихосбирките “Скок към слънцето” (2006), “Затворен прозорец” (2007), “Между Матерхорн и Шипка” (2007), “Sammle mich…” (2008), “Niemandes Spiegel” (2015), на сборниците с разкази “Влакът за Амстердам” (2008), “Unerwartet” (2008), “Бунище за цигулки” (2009), на романите “Защото говорехме немски” (2011), “Обядът на семейство Щум” (2012), „Войната на майките” (2014), „Казвам се Марчело” (2015), „Изрично възражение” (2017). Съставител на антологията “Verborgenes Leben” (2016) с текстове на непревеждани или малко преведени на немски език съвременни български автори. В подготовка за печат е сборникът й с разкази за България “Bulgarischer Reigen”. Член на Съюза на швейцарските писатели и Съюза на швейцарските лекари-писатели.


Публикации:


Проза:

24 ЧАСА СПЕШНО ДЕЖУРСТВО/ брой 100 ноември 2017

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!/ брой 100 ноември 2017

КАЗВАМ СЕ МАРЧЕЛО/ брой 105 април 2018