ПО ГРОЗДОБЕР

Панайот Керемидчиев

ПО ГРОЗДОБЕР

Сочни винени грозда,
скрити в лозовите листи;
слънцето над тях пилей
своите лъчи сребристи.

Там до синор повален
сенчест орех сянка стели.
Гроздоберки с кръшен глас
песен кръшна са запели.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 2, 1929-1930 г.


ЗИМА В СЕЛО

Сняг затрупал ниски стрехи,
от комини дим се вие,
дворищата опустели,
под стрехи се Врабчо крие.

Над плевници, над градини
врани вият се и грачат;
на мегдана снежна мечка
палави деца прескачат.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 5, 1929-1930 г.


КАРТИНКА

Две тополи - две сестрици
върши извишили,
покрай тях пътека бяла,
зад тях две могили.

На могили кацнало е
селце с китни къщи,
а зад него пък Балкана
в облаци се мръщи.

——————————

сп. „Светулка”, кн. 7, 1931-1932 г.